Impressum

 

Wie zijn wij?‎

 

Field Resource

Uw strategische partner in merchandising, logistics en sales

 

Missie‎

‎Alles in het werk stellen om uw merk op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen.

 

Contact

‎Field Resource

Parc Industriel Paysager De Tyberchamps A à 7180 Seneffe

 

+32 2 644 12 80

info@fieldresource.com

BE 0453.757.684

 

‎Field Resource verbindt zich ertoe de  België en Europese wetgeving na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onwettig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hier gebruiken we passende procedures en systemen voor, zodat alleen zij die daartoe gemachtigd zijn, toegang hebben tot uw informatie. Bovendien herinneren wij u eraan dat deze personen bij de uitoefening van hun taken gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.‎